5d9bed9d79bc5.jpg

田金

       国籍:中国

       民族:汉

       出生地:甘肃省庆阳市

       出生日期:1980年

       职业:西安亿康餐饮管理集团有限公司品牌中心总经理
13年餐饮职业生涯中,对于餐饮管理及品牌推广有独特的认知与方法论。